Florencka Kapituła Metropolitalna

Kapituła katedralna „jest kolegium kapłanów, którzy są odpowiedzialni za sprawowanie najbardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym”; do kapituły katedralnej należy również wypełnianie zadań powierzonych jej na mocy prawa lub przez biskupa diecezjalnego”.

Florencka Kapituła Metropolitalna jest publiczną osobą prawną w porządku kanonicznym, uznaną cywilnie i jako taka jest zarejestrowana w rejestrze osób prawnych w Prefekturze Florencji. W szczególności odpowiada za:

  • rozgrzeszyć chwałę Bożą przez celebrację świąteczną i w dni powszednie oraz Liturgię Godzin i Mszę konwentualną w sposób wskazany w Regulaminie;
  • asystować Arcybiskupowi w najbardziej uroczystych funkcjach w Katedrze;
  • sprawuje kierownictwo kulturalne i duszpasterskie Katedry, której jest prawnym przedstawicielem, w urzędach kanonicznych i cywilnych, dbając o prawidłowość i godność celebracji, głoszenie Słowa Bożego i sprawne zarządzanie Sakramenty;
  • zapewnienie kulturalnego i duszpasterskiego zarządzania Baptysterium św.