Wierny dostęp

Jak dostać się do Katedry w celu osobistej modlitwy i udziału w celebracjach liturgicznych.
Sakrament pojednania

  • Wejście jest niedozwolone dla osób z objawami grypy oddechowej, temperaturą ciała równą lub wyższą 37,5°C lub, które miały kontakt z osobami zarażonymi SARS-CoV-2 w poprzednich dniach.
  • Obowiązek zachowania bezpiecznej odległości między ludźmi (równej 1,5 metra) oraz przestrzeganie zasad higieny rąk przy wejściu do Katedry.
  • Stosowanie maseczki zakrywającej nos i usta jest obowiązkowe.