Capitolul Mitropolitan Florentin

Capitolul Catedralei „este colegiul preoților care au responsabilitatea de a îndeplini cele mai solemne funcții liturgice din biserica catedrală”; mai revine Capitolului Catedralei să îndeplinească sarcinile care îi sunt încredințate prin lege sau de către Episcopul diecezan”.

Capitolul Mitropolitan Florentin este o persoană juridică publică în ordinea canonică, recunoscută civil, și ca atare este înregistrată în registrul persoanelor juridice de la Prefectura Florenței. În special, este responsabil pentru:

  • să absolve lauda lui Dumnezeu, prin sărbătoarea festivă și în timpul săptămânii și liturghia Ceaselor și Liturghia conventuală în modul indicat de Regulament;
  • asistă pe Arhiepiscop în cele mai solemne slujbe din Catedrală;
  • asigură conducerea culturală și pastorală a Catedralei, al cărei reprezentant legal este, în oficiile canonice și civile, având grijă de regularitatea și demnitatea serbărilor, de propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu și de administrarea ordonată a sacramente;
  • prevăd conducerea culturală și pastorală a Baptisteriului San Giovanni și a capelei San Benedetto, care să fie considerate, respectiv, biserica rectorială și oratoriu, a căror reprezentare legală are Capitolul, în oficiile canonice și civile.