Florentská metropolitná kapitula

Katedrálna kapitula „je kolégium kňazov, ktorí sú zodpovední za vykonávanie najslávnostnejších liturgických úkonov v katedrálnom kostole“; je tiež na Katedrálnej kapitule, aby plnila úlohy, ktoré jej zveruje zákon alebo diecézny biskup“.

Florentská metropolitná kapitula je verejná právnická osoba v kánonickom ráde, civilne uznaná a ako taká je zapísaná v registri právnických osôb v prefektúre Florencia. Zodpovedá najmä za:

  • rozhrešovať Božiu chválu sviatočným a všedným slávením a liturgiou hodín a konventnou svätou omšou spôsobom určeným predpismi;
  • pomáhať arcibiskupovi pri najslávnostnejších funkciách v katedrále;
  • zabezpečuje kultúrno-pastoračné vedenie katedrály, ktorej je zákonným zástupcom, v kanonických a civilných úradoch, pričom sa stará o pravidelnosť a dôstojnosť slávností, hlásanie Božieho slova a riadnu správu o. sviatosti;
  • zabezpečiť kultúrnu a pastoračnú správu Baptistéria San Giovanni a kaplnky San Benedetto, ktoré treba považovať za rektorský kostol a oratórium, ktorých kapitula má právne zastúpenie, v kanonických a civilných úradoch.