Utorok 5. decembra

UTOROK 5. DECEMBRA 8.00 - Ofícium čítaní a ranných chvál 8.30 - Svätá kapitula omša Výstava a adorácia pri oltári Najsvätejšej sviatosti do 12. - SV. omše o 10.00 15.30 - výstava a adorácia 17.15 - spievané vešpery - eucharistické požehnanie 18.00 - svätá omša