Najnovšie akcie | Diania

Veľkonočná nedeľa

10.15 h V Baptistériu: Tretia hodina - Introitálny sprievod - Asperzia 11.00 V Katedrále: Eucharistická koncelebrácia - Pri tradičnom "Gloria" "Výbuch voza"; pápežské požehnanie s plenárnym odpustkom 17.15 spievané vešpery 18.00 svätá omša Zúčastnite sa slávností so spevom: „Hudobná kaplnka Katedrály Santa Maria del Fiore“ […]

Svätá sobota

9.00 Úrad čítaní a ranných chvál v speve 21.00 Veľkonočná vigília na svätú noc zmŕtvychvstania: požehnanie ohňa a sviece - sprievod svetla - vyhlásenie Veľkej noci - liturgia slova, krstná, eucharistická. Oslavy, ktorým predsedal kardinál arcibiskup

Veľký piatok

9.00 Úrad čítaní a ranných chvál v speve 17.30 Liturgická akcia utrpenia a smrti Pána s: ohlasovaním "umučenia" - adoráciou kríža - eucharistickým prijímaním Dnes sa koná zbierka pre miesta, ktorým predsedali slávnosti v Palestíne od kardinála arcibiskupa