Svätá omša Corpus Domini o 20.30 hod

Florencia Via Roma 16, Florencia

sv. omši o 20.30, ktorej predsedal kardinál arcibiskup. Eucharistická procesia bude nasledovať na Piazza S. Giovanni a Piazza Duomo