Najnovšie akcie | Diania

Oslavy 8. septembra 2023

Florencia Piazza Duomo 1, Florencia

Slávnosť Narodenia Panny Márie a výročie položenia prvého kameňa katedrály, 1. september 8 1296 Ofícium čítaní a chvál: 8.00 omša celebrovaná kardinálom arcibiskupom