Prispejte teraz

Dary sú určené na slávenie svätej omše za zosnulých a za skutky milosrdenstva