Liturgický život

Oslavy a náboženské udalosti v Santa Maria del Fiore

Verný prístup

Pre osobnú modlitbu, účasť na sláveniach a sviatosti zmierenia je možný prístup do priestoru pre bohoslužby. Bočný vchod, dvere kanonikov.

Harmonogram osláv

Katedrála víta všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť na liturgických sláveniach.

Harmonogram spovedí

Každý deň podľa otváracích hodín katedrály je možné pristúpiť k sviatosti spovede podľa nižšie uvedených časov

Metropolita arcibiskup z Florencie

Florentská metropolitná kapitula