Objav kapituly florentskej katedrály

Florentská metropolitná kapitula, známa aj ako kapitula florentskej katedrály, predtým kostol San Pietro in Ciel d'Oro, má výhľad na Piazza del Chapter, pár krokov od katedrály S. Maria del Fiore.

Návštevy, s cieľom spoznať históriu jednej z najstarších inštitúcií v našom meste a „pokochať sa“ jej umeleckými dielami, zábleskami života, anekdotami a zaujímavosťami o znovuobjavovaní našej kultúrnej identity je možné na základe objednávky zaslať do segreteria.capitolo@duomofirenze.it

Bude možné prísť do kontaktu s nemysliteľnými pokladmi sveta, ktorý nikdy nezmizol, je stále aktuálny a vzrušujúci: medzi vystavenými predmetmi sú stredoveké rukopisy a pergameny z archívu, paličky spevákov, staroveké nástroje na tajné hlasovanie, kuriózna vetva San Giovanni Gualberto, ako aj ďalšie florentské „bricciche“.

Umelecké dielo

Rukopisy a pergameny

Staroveké predmety a nástroje