Návšteva Florentskej metropolitnej kapituly

Kapitula florentskej katedrály s potešením oznamuje otvorenie svojej kancelárie pre prehliadky so sprievodcom s cieľom priblížiť históriu jednej z najstarších inštitúcií nášho mesta a „ochutnať“ jej umelecké diela, pohľady na skutočný život, anekdoty a kuriozity na znovuobjavenie našej kultúrnej identity.

Návštevou historického sídla, bývalého kostola San Pietro in Ciel d'Oro, s výhľadom na Piazza del Chapter, pár krokov od Dómu, bude možné prísť do kontaktu s nemysliteľnými pokladmi sveta, ktorý nikdy nezmizol, stále aktuálne a inšpirujúce: medzi vystavenými predmetmi sú stredoveké rukopisy a pergameny z archívu, spevácke palcáty, staroveké nástroje na tajné hlasovanie, kuriózna vetva San Giovanni Gualberto, ako aj ďalšie florentské „bricciche“.

Online rezervácie na tejto adrese:

segreteria.capitolo@duomofirenze.it

Umelecké dielo

Rukopisy a pergameny

Staroveké predmety a nástroje