Verný prístup

Ako sa dostať do katedrály na osobnú modlitbu a účasť na liturgických sláveniach.
Sviatosť zmierenia

  • Vstup nie je povolený osobám s príznakmi respiračnej chrípky, telesnou teplotou 37,5 °C alebo vyššou, alebo osobám, ktoré boli v predchádzajúcich dňoch v kontakte s ľuďmi pozitívnymi na SARS-CoV-2.
  • Pri vstupe do katedrály je povinnosťou vždy dodržiavať bezpečnú vzdialenosť medzi ľuďmi (rovnajúca sa 1,5 metra) a dodržiavanie pravidiel hygieny rúk.
  • Používanie masky zakrývajúcej nos a ústa je povinné.