Interiér katedrály

Santa Maria del Fiore

Keď vstúpite do katedrály, zasiahne vás rozľahlosť priestoru a triezvosť zariadenia.
Jednoduchosť kontrastuje a zvýrazňuje titanické rozmery kostola (najväčšieho v Európe v čase jeho dokončenia v 400. storočí):
153 metrov dlhý, 90 široký v priereze a 90 metrov vysoký od podlahy po otvor pre lucernu.

Takmer obnažený interiér Santa Maria del Fiore zodpovedá strohému duchovnému ideálu stredovekej Florencie, čo z architektonického hľadiska naznačuje spiritualitu veľkých reformátorov florentského náboženského života, od San Giovanni Gualberto po Sant' Antonino a Fra Girolamo Savonarola.
Obohatenie katedrály o honosné podlahy z farebného mramoru a namiesto toho s výklenkami „tempietto“ patrí k druhému momentu v histórii katedrály, pod patronátom veľkovojvodov v 500. storočí.

Vonkajšie:
A - Severné dvere (fasáda)
B - Stredové dvere (fasáda)
C - Južné dvere (fasáda)
D - Dvere Campanile
E - Dvere kánonov
F - Mandľové dvere
G - Door of the Bale

Interné:
1)
a) Mozaika od Gadda Gaddiho, korunovácia Márie;
b) Fresky Santi di Tito, Anjeli hudobníkov;
c) Hodiny, ktoré namaľoval Paolo Uccello;
d) Vitráž od Lorenza Ghibertiho, Nanebovzatie Márie.
2) Busta Brunelleschiho.
3) Busta Giotta.
4) Busta Marsilia Ficina.
5) Busta Emilia De Fabrisa.
6) Busta Arnolfa di Cambia.
7) Busta Antonia Squarcialupiho.
8) Pamätník Niccolò da Tolentino od Andrea del Castagno.
9) Pamätník Sira Johna Hawkwooda od Paola Uccella.
10) Pamätník Danteho a Božská komédia, Domenico di Michelino.
11) Zbor Baccia Bandinelliho.
12) Hlavný oltár.
13) Stolica biskupa.
14) Krucifix od Benedetta da Maiano.
15)
a) Bronzové dvere od Luca della Robbia;
b) Reliéf od Luca della Robbia, Vzkriesenie.
16) Sakristia "omší" s intarziami '400
17) Oltár San Zanobi alebo Najsvätejšieho:
a) Urna San Zanobi od Lorenza Ghibertiho;
b) Posledná večera od Giovanniho Balducciho (1560-1603).
18) Reliéf od Luca della Robbia, Nanebovstúpenie.
19) Vstup do vykopávok starovekej katedrály Santa Reparata

Santa Maria del Fiore bola postavená na náklady magistrátu ako „štátny kostol“ a umelecké diela pozdĺž dvoch bočných lodí sú súčasťou občianskeho programu na počesť „slávnych mužov“ florentského života.
Tento program zahŕňa: jazdecké pamätníky na freskách vodcov Johna Hawkwooda (od Paola Uccella, 1436) a Niccolò da Tolentina (od Andrea del Castagno, 1456), obraz Domenica di Michelina zobrazujúci Danteho z roku 1465, reliéfne portréty na počesť Giotta, Brunelleschiho, Marsilia Ficina a Antonia Squarcialupiho, organistu Dómu, diela z 400. a začiatku 500. storočia. Na druhej strane, portréty Arnolfa a Emilia De Fabrisa sú z XNUMX. storočia.

Občianska ikonografia sa prelína s náboženským programom, ktorý sa rozvíja v priestoroch katedrály využívaných na bohoslužby.
Ide o dva veľké obrazy znázorňujúce Korunovanie Panny Márie, umiestnené na opačných póloch cesty procesie: mozaika nad hlavnými vchodovými dverami (od Gadda Gaddiho zo začiatku 300. storočia) a okrúhle okno za oltárom väčšie (jediné z ôsmich „očí“ bubna, ktoré možno vidieť pri vstupe do katedrály, dielo Donatella vyrobené v rokoch 1434 až 1437).

Protifasádu charakterizujú jedinečné hodiny vyrobené (v maľovanej časti) Paolom Uccellom v roku 1443. Ide o „liturgické“ hodiny, ktoré podobne ako vysviacka cirkevných slávností počítajú 24 hodín dňa od západu slnka. predchádzajúceho dňa. V rohoch sú znázornené štyri hlavy svätých (evanjelistov alebo prorokov), ktoré predznamenávajú plnosť časov.