Výbuch vozíka a let Kolumbíny

Florencia oslavuje Veľkú noc každý rok veľmi zvláštnym spôsobom tradičným Scoppio del Carro a letom holubice.

Každý rok,
na veľkonočné ráno sa na cintoríne katedrály odohráva voz, jeden z najobľúbenejších festivalov Florenťanov, ktorý priťahuje turistov z celého sveta.
Ide o obrad, ktorý má podľa legendy korene v prvej križiackej výprave, ktorú viedol Goffredo di Buglione a ktorej sa zúčastnilo asi 2500 Florenťanov, ktorým velil statočný Pazzino de'Pazzi. Ten, ktorý ako prvý vyliezol na hradby Jeruzalema, by dostal tri úlomky kameňa z Božieho hrobu ako dar od Godfreya z Bouillonu.

Goffredeo di Buglione a Pazzino de 'Pazzi

Odvtedy tri kremenné kamene zapálili pochodne, ktoré osvetľovali sprievod Florenťanov v noci na Bielu sobotu, čo symbolizovalo svetlo Krista, ktorý sa dáva svetu.
Neskôr sa zaviedlo používanie prevážania požehnaného ohňa s vozom (úplne odlišným od súčasného). V roku 1765 bol po rôznych úpravách ťažko poškodený voz takmer úplne prestavaný a nadobudol dnešnú podobu s 3 policami s pozlátením a ornamentami.
Súčasný voz je vysoký 11,60 metra a má takmer štvorcovú základňu so stranami 3,40 a 2,80 metra.

Tradícia vypuknutia voza začala pravdepodobne koncom roku 1300, pričom zavedenie kolombíny (rakety s výzorom holubice) ako zápalnice na zapálenie rakiet a smrteľníkov voza sa datuje do r. obdobie pontifikátu Leva X. (1513 -1521).

Holubica putuje na drôte zastavenom v strede vozíka a na stĺpe, ktorý bol predtým umiestnený na hlavnom oltári, po tom, čo bola zapálená veľkonočnou sviecou pri speve „Gloria“.
Sviečka sa zapaľuje už na začiatku Veľkonočnej vigílie, v noci na Bielu sobotu, ohňom získaným trením troch kremenných kameňov, neseným v sprievode z kostola Santi Apostoli a San Biagio vo Florencii, kde sú zachované.
Púť holubice vyvrcholí pálením petárd a ohňostrojov umiestnených na vozíku, ktoré symbolicky rozdáva posvätný oheň účastníkom a mestskej komunite. Šťastný výsledok vypuknutia vozíka sa považuje za dobré znamenie.