Firentinski metropolitanski kapitelj

Katedralni kapitul »je kolegij duhovnikov, ki so odgovorni za izvajanje najbolj slovesnih liturgičnih funkcij v stolni cerkvi«; Stolnemu kapitlju je tudi naloga, da izpolni naloge, ki so mu zaupane z zakonom ali s strani škofijskega škofa«.

Florentinski metropolitanski kapitul je javna pravna oseba v kanoničnem redu, civilno priznana in je kot taka vpisana v register pravnih oseb pri prefekturi Firence. Zlasti je odgovoren za:

  • razbremeniti božjo slavo s prazničnim in delovnim praznovanjem ter liturgijo ur in samostansko mašo na način, ki ga določa Pravilnik;
  • pomaga nadškofu pri najbolj slovesnih funkcijah v stolnici;
  • skrbi za kulturno in pastoralno upravljanje stolnice, katere zakoniti zastopnik je, v kanonskih in civilnih službah, skrbi za pravilnost in dostojanstvo praznovanj, oznanjevanje Božje besede in urejeno vodenje cerkve Zakramenti;
  • zagotoviti kulturno in pastoralno upravljanje krstilnice San Giovanni in kapele San Benedetto, ki se štejeta za rektorsko cerkev in oratorij, katerih kapitlja ima pravno zastopstvo, v kanoničnih in civilnih uradih.