Florentinska Metropolitan Chapter

Domkapitlet "är det prästkollegium som ansvarar för att utföra de mest högtidliga liturgiska funktionerna i katedralkyrkan"; det ankommer också på domkapitlet att fullgöra de uppgifter som det anförtrotts enligt lag eller av stiftsbiskopen”.

Florentine Metropolitan Chapter är en offentlig juridisk person i kanonisk ordning, civilt erkänd och som sådan registrerad i registret över juridiska personer vid prefekturen i Florens. Det är särskilt ansvarigt för:

  • att frikänna Guds lov genom fest- och vardagsfirandet och timernas liturgi och klostermässan på det sätt som föreskrifterna anvisar;
  • bistå ärkebiskopen i de mest högtidliga funktionerna i katedralen;
  • sörja för den kulturella och pastorala förvaltningen av katedralen, för vilken den är den juridiska företrädaren, i de kanoniska och civila ämbetena, och sörjer för regelbundenhet och värdighet i firandet, predikandet av Guds ord och den ordnade förvaltningen av sakrament;
  • föreskriva att den kulturella och pastorala förvaltningen av baptisteriet i San Giovanni och kapellet i San Benedetto, ska betraktas som rektorskyrkan respektive oratoriet, av vilka kapitlet har den juridiska representationen, i de kanoniska och civila ämbetena.