Senaste händelserna | evenemang

påsk söndag

10.15 i dopkapellet: Tredje timmen - Introital procession - Aspersion 11.00 i katedralen: Eukaristisk högtid - Vid den traditionella "Gloria" "Explosion of the chariot"; påvlig välsignelse med plenum överseende 17.15 Vesper sjöng 18.00 Helig mässa Delta i firandet med sång: "Musikaliska kapellet i katedralen Santa Maria del Fiore" […]

Helig lördag

9.00 Läsnings- och morgonlov i sång 21.00 Påskvaka på uppståndelsens heliga natt: välsignelse av elden och ljuset - procession av ljus - tillkännagivande av påsk - Ordets liturgi, dop, nattvard. Firande som leds av kardinalärkebiskopen

God fredag

9.00 Kansliet för läsningar och morgonhyllningar i sång 17.30 Liturgisk aktion i Herrens passion och död med: förkunnelse av "Passionen" - tillbedjan av korset - Eukaristisk nattvard Idag äger insamlingen rum för de platser för Palestina-firandet presiderade över av kardinal ärkebiskopen