Floransa Büyükşehir Bölüm

Katedral Bölümü “katedral kilisesindeki en ciddi litürjik işlevleri yerine getirmekten sorumlu olan rahipler kolejidir”; ayrıca kanunla veya piskoposluk piskoposu tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek de Katedral Bölümüne bağlıdır ”.

Florentine Metropolitan Chapter, kanonik düzende, medeni olarak tanınan ve bu nedenle Floransa Eyaletindeki tüzel kişilerin siciline kayıtlı bir kamu tüzel kişisidir. Özellikle, şunlardan sorumludur:

  • Yönetmelikte belirtilen şekilde bayram ve hafta içi kutlamalar, Saatlerin ayinleri ve manastır ayinleri aracılığıyla Tanrı'nın övgüsünü bağışlamak;
  • Başpiskoposa Katedral'deki en ciddi görevlerde yardımcı olmak;
  • yasal temsilcisi olduğu Katedral'in kanonik ve sivil ofislerde kültürel ve pastoral yönetimini sağlamak, kutlamaların düzenliliğini ve saygınlığını, Tanrı Sözü'nün vaazını ve kilisenin düzenli yönetimini sağlamak. Ayinler;
  • San Giovanni Vaftizhanesi ve San Benedetto şapelinin kültürel ve pastoral yönetiminin, kanonik ve sivil ofislerde, Bölüm'ün yasal temsiline sahip olduğu rektörlük kilisesi ve hitabet olarak kabul edilmesini sağlamak.