5 Aralık Salı

5 ARALIK SALI 8.00 - Okumalar ve sabah övgüleri ofisi 8.30 - Kutsal Bölüm Kitle Sergisi ve Kutsal Ayin sunağında saat 12'ye kadar tapınma - SS. Saat 10.00'da ayin 15.30 - Sergi ve tapınma 17.15 - Akşam duası söylendi - Efkaristiya Kutsaması 18.00 - Kutsal Ayin