Liturgična praznovanja

Časovni razpored praznovanj v Santa Maria del Fiore

VELIKI TEDEN 2024

Slavja, ki jih je vodil kardinal nadškof

Cvetna nedelja 24. marca

10.15 ur  V krstilnici: blagoslov in procesija z vejami

10.30 ur  V stolnici: evharistično somaševanje

17.15 ur   Petje večernice

18.00 ur  sveta maša.

Veliki četrtek 28. marca

9.30 ur    Somaševanje župnišča, posvetitev in blagoslov olj, obnova duhovniških obljub.

17.30 ur   Somaševanje svete maše »v Gospodovi večerji« z umivanjem nog in evharističnim polaganjem.
Katedrala ostaja odprta do 23.00 za adoracijo

Veliki petek 29. marca

9.00 ur    Urad za berila in jutranjo molitev v pesmi

17.30 ur  Liturgično dejanje v Gospodovem trpljenju in smrti z: razglasitvijo »pasijona« – češčenjem križa – evharističnim obhajilom
Danes zbiranje poteka za kraje Palestine

Velika sobota 30. marca

9.00 ur    Urad za berila in jutranjo molitev v pesmi

21.00 ur  Velikonočna vigilija na sveti večer vstajenja: blagoslov ognja in sveč - lučna procesija - oznanilo velike noči - besedno bogoslužje, krst, evharistija.

Velikonočna nedelja 31. marec

10.15 ur   V krstilnici: tretja ura – uvodna procesija – kropljenje

11.00 ur   V stolnici: evharistično somaševanje – Ob tradicionalni »Glorii« »Pok voza«; papeški blagoslov s plenarnim odpustkom

17.15 ur    Petje večernice

18.00 ur  S. maša

Na proslavi bo sodeloval s petjem:

»Glasbena kapela katedrale Santa Maria del Fiore«

Razpored praznovanj med tednom

8.00 ur
Urad za jutranje branje in pohvale

8.30 ur
Kapitulska sveta maša

10.00 ur
Sveta maša

18.00 ur
Sveta maša

Praznični urnik praznovanj

9.00 ur
Sveta maša

10.00 ur
Jutranje pohvale

10.30 ur
kapiteljska maša (gregorijanski koral)

12.00 ur
Sveta maša

17.15 ur
večernice (gregorijanski koral)

18.00 ur
Sveta maša (z orglami)