Trogen tillgång

Hur man kommer åt katedralen för personlig bön och deltagande i liturgiska firanden.
Försoningens sakrament

  • Inträde är inte tillåtet för alla med luftvägsinfluensasymtom, kroppstemperatur som är lika med eller över 37,5 °C, eller som har varit i kontakt med SARS-CoV-2-positiva personer de senaste dagarna.
  • Det finns en skyldighet att alltid respektera upprätthållandet av ett säkerhetsavstånd mellan människor (lika med 1,5 meter) och iakttagande av handhygienregler vid tillträde till Domkyrkan.
  • Det är obligatoriskt att använda en mask som täcker näsa och mun.